مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشیپ ( ویزای خانوادگی کانادا )

 اسپانسرشیپ کانادا چیست؟

اسپانسرشیپ در مفهومی واقعی سیاست مهاجرت به معنای حمایت شخصی شما از کسی که نسبت خانوادگی نزدیکی با شما دارد می باشد. اسپانسرشیپ اصطلاحی که تنها برای پرونده های ویزای خانوادگی یا پناهندگی استفاده می شود. از نمونه های عادی آن می توان به یک شهروند کانادایی با اقامت دائم اشاره کرد که قصد دارد خانواده خود را به کانادا بیاورد و از خانواده خود یعنی همسر، فرزند تحت تکلف یا والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ برای آمدن به کانادا حمایت می کند و از دولت کانادا برای ویزای خانواده خود تحت اسپانسری او درخواست می کند. به این نوع ویزا ویزای خانوادگی یا اسپانسرشیپ خانواده می گویند.
 
شرایط اسپانسرشیپ کانادا :
1.    شرایط سنی: قبل از این که قادر باشید از حق خود برای اسپانسری اعضای خانواده تان استفاده کنید باید حداقل 18 سال را داشته باشید. هر شخصی که کمتر از این سن را دارد نمی تواند درخواست ویزای اسپانسرشیپ خانواده کانادایی را بدهد.
2.    شرایط اقامتی: شما باید شهروند کشور کانادا باشید و اقامت دائم این کشور را داشته باشید.
3.    شرایط مالی: شما باید برای حمایت مالی از شخص اسپانسر شده توانایی کافی داشته باشید.
 
 
 
 
اسپانسر چه کسانی می توانید باشید ؟
کانادا متعهد به دور هم جمع کردن و احیای خانواده است. به عنوان بخشی از برنامه های مهاجرت آن ها، مرکز شهروندی و مهاجرت کانادا (اداره دولتی که همه مسائل مربوط به مهاجرت را مدیریت می کند) دارای یک ویزای ویژه به نام ویزای اسپانسرشیپ خانواده یا ویزای خانوادگی کانادا برای آن ها می باشد. شهروندان کانادایی یا مقیمان دائمی کانادا می توانند اسپانسر اعضای خانواده ای که در زیر بیان شده را به عهده بگیرند:
-    همسر، شریک زندگی مشترک
-    فرزندان تحت تکلف
-    والدین
-    برادران و خواهران ( فقط تحت شرایط خاص )
-    پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها
-    نوه ها( فقط تحت شرایط خاص)
-    دیگر اعضای خانواده (خواهر یا برادر زاده یتیم و ... فقط تحت شرایط خاص )
هر کدام از موارد بالا دارای یک سری الزامات است که اسپانسر باید برای درخواست ویزای اسپانسرشیپ اعضای خانواده خود، آن ها را به اداره مهاجرت و شهروندی ارائه دهد.
 
اسپانسر بودن چه مسئولیت هایی را در بر می گیرد؟
شما به عنوان اسپانسر برای ویزای اسپانسرشیپ خانواده تان، به عنوان فرد اصلی پرونده ویزا به دولت تعهد می دهید که مواظب اعضای خانواده تان خواهید بود و آن ها در اینجا از رفاه کامل برخوردار خواهند بود که اغلب شامل رفاه اقتصادی می باشد. اگر به هر دلیلی اعضای خانواده شما مجبور به دریافت کمک های مالی دولتی شوند، شما مسئول پرداخت پول و برگرداندن آن به دولت کانادا هستید.