چگونه ویزای آلمان بگیریم؟

 نخستين گام جهت اخذ ويزا آلمان گرفتن وقت سفارت آلمان ( وقت ويزامتريک آلمان ) به صورت آنلاين مي باشد. جهت تعيين وقت سفارت بايستي به سايت رسمي سفارت آلمان مراجعه کرده، و نسبت به تکميل فرم اطلاعات شخصي و نوع ويزاي درخواستي و سپس پرداخت آنلاين اقدام نمود. قدم بعدي تهيه مدارک لازم ويزاي آلمان جهت ارائه به دفتر visametric آلمان در تهران مي باشد، که مي توانيد کمي پايين تر ليست کامل مدارک مورد نياز ويزاي آلمان را مطالعه نمائيد.

 
تفاوت ويزاي شنگن آلمان با ديگر ويزاهاي شنگن در اين است که بايستي مدارک اصل (ترجمه نشده) را به دفتر ويزامتريک آلمان در روز تعيين شده ارائه، و سپس نسبت به انگشت نگاري و مصاحبه اقدام نمود.
 
چنانچه متقاضي از شرايط مناسب (ترجيحاً سن بالاي 30 سال، متأهل و داراي سابقه سفر مناسب به هر کشوري در جهان) برخوردار باشد، و مدارک وي (خصوصاً مدارک مالي و شغلي) تکميل باشد مي توان گفت اخذ ويزاي آلمان تضميني مي شود.
 
انواع ويزاي آلمان
انواع ويزاي آلمان شامل ويزاي کوتاه مدت آلمان ، ويزاي توريستي آلمان ، ويزاي تجاري آلمان ، ويزاي تحصيلي آلمان ، ويزاي کاري آلمان ( ويزاي طولاني مدت )، ويزاي ملاقات خانواده و دوستان آلمان ، ويزاي ترانزيت فرودگاهي آلمان و ويزاي ورود مجدد آلمان مي باشد، که در ادامه به معرفي هر يک از آن ها خواهيم پرداخت.
 
ويزاي کوتاه مدت آلمان
ويزاي کوتاه مدت آلمان مي تواند به ويزاي نوع a ( ويزاي ترانزيت فرودگاهي )، ويزاي نوع b (با مدت مجاز اقامت 5 روزه) يا ويزاي نوع c ( ويزاي توريستي ) اشاره داشته باشد، که داراي مدت مجاز اقامت کوتاه مدت (معمولاً زير 90 روز) باشند.
 
ويزاي توريستي آلمان
ويزاي توريستي آلمان يا ويزاي نوع c آلمان به رواديدي اطلاق مي گردد که جهت اهداف گردشگري اخذ مي گردد. اين نوع ويزا در صورتي که به صورت مولتي صادر گردد معمولا به مدت اعتبار 180 روزه و مدت مجاز اقامت 90 روزه مي باشد. به علت سختگيري ويزاي آلمان براي ايرانيان اين احتمال وجود دارد که مدت اعتبار ويزاي شنگن آلمان و مدت مجاز اقامت به مقدار کمتري صادر گردد. گاهاً شاهد صدور ويزاي آلمان به مدت اعتبار 1 ماهه و مدت مجاز اقامت 7 روزه نيز بوده ايم.
 
ويزاي توريستي آلمان بدون دعوتنامه
ويزاي توريستي آلمان بدون دعوتنامه در صورتي که متقضاي در مدارک خود واچر رزرو هتل به همراه دارد قابل اخذ مي باشد.
 
ويزاي توريستي آلمان با دعوتنامه
ويزاي توريستي آلمان با دعوتنامه نمايشگاهي ، کاري ، تحصيلي يا از اقوام و آشنايان قابل اخذ مي باشد. چنانچه متقاضي دعوتنامه اقوام و آشنايان از آلمان به همراه دارد بايستي آدرس محل اقامت، شماره تلفن و نام شخص دعوت کننده را در فرم درخواست ويزاي آلمان درج نمايد. در صورت اخذ ويزاي آلمان با دعوتنامه اقوام و آشنايان ديگر نيازي به واچر رزرو هتل نمي باشد. اعتبار دعوتنامه از آلمان ، فارغ از اينکه شخص دعوت کننده از اقوام درجه يک باشد يا يک دوست باشد، به وضعيت مالي و شغلي شخص دعوت کننده به دليل تأمين هزينه هاي مهمان بستگي دارد. به اين معني که هر چه وضعيت مالي شخص دعوت کننده مناسب تر باشد، اعتبار دعوتنامه نيز بالاتر است، و تضمين ويزاي آلمان نيز افزايش مي يابد.
 
ويزاي تجاري آلمان
ويزاي تجاري آلمان در واقع همان ويزاي نوع c آلمان مي باشد که به اهداف تجاري اخذ مي گردد. جهت اخذ ويزاي تجاري آلمان ، متقاضي بايستي دعوتنامه از يک شرکت در آلمان که مرتبط با تخصص وي است به همراه داشته باشد. چنانچه مدارک ديگري که نشان دهنده همکاري بين شرکت در ايران و شرکت در آلمان باشد بايستي ارائه شود. ويزاي تجاري المان براي کساني اخذ مي گردد که هدف از سفرشان بازديد از يک شرکت، کارخانه، نمايشگاه يا شرکت در يک کنفرانس مي باشد.
 
ويزاي تحصيلي آلمان (ويزاي طولاني مدت)
ويزاي تحصيلي آلمان يا ويزاي طولاني مدت به ويزايي اطلاق مي گردد که براي اهداف تحصيلي براي مدت بيش از 90 روز اخذ مي گردد. مدارک لازم براي ويزاي تحصيلي آلمان شامل پذيرش تحصيلي از آلمان و ديگر مدارک لازم براي ويزاي شينگن مي باشد.
 
ويزاي کاري آلمان (ويزاي طولاني مدت)
ويزاي کاري آلمان يا ويزاي طولاني مدت به رواديدي گفته مي شود که جهت اهداف کاري و شغلي در آلمان براي مدت بيش از 90 روز صادر مي گردد. به اين نوع رواديد کارت آبي نيز اطلاق مي گردد، که مدت اعتبار آن تا 4 سال و قابل تبديل به اقامت دائم آلمان مي باشد. مدارک لازم براي ويزاي کاري آلمان شامل پيشنهاد شغلي از آلمان در کنار ديگر مدارک لازم براي ويزاي شينگن مي باشد، که کمي پايين تر به ليست مدارک لازم جهت اخذ ويزاي آلمان اشاره شده است.
 
ويزاي ملاقات خانواده و دوستان آلمان
ويزاي ملاقات خانواده و دوستان براي اشخاصي اخذ مي گردد که قصد ديدار از اقوام و آشنايان در آلمان دارند. شرايط لازم براي ويزاي ملاقات خانواده و دوستان شامل تکمن قوي شخص دعوت کننده به منظور اثبات توانايي تأمين مالي براي اقامت و هزينه هاي مسافر در کنار ديگر مدارک لازم ويزاي شنگن مي باشد، که کمي پايين تر به معرفي هر يک از آن ها خواهيم پرداخت.
 
ويزاي ترانزيت فرودگاهي آلمان
ويزاي ترانزيت فرودگاهي يا ويزاي نوع a به نوعي از ويزا گفته مي شود که به منظور تعويض پرواز در خاک آلمان به مقصدي خارج از حوزه شنگن اخذ مي گردد. در اين نوع ويزا شخص اجازه خروج از فرودگاه را ندارد.
 
ويزاي ورود مجدد آلمان
ويزاي ورود مجدد آلمان يا ويزاي بازگشت آلمان مخصوص اشخاصي است که مجوز اقامت دائم آلمان را دارند. چنانچه اين اشخاص قصد بازگشت به آلمان داشته باشند ولي کارت اقامت آلمان آن ها مفقود، دزديده يا اعتبار آن به پايان رسيده باشد، نياز به اخذ ويزاي بازگشت آلمان دارند.
 
شرايط دريافت ويزاي آلمان چيست؟
 
شرايط دريافت ويزاي آلمان به معني شرايط فرد متقاضي و مدارک لازم جهت اخذ ويزاي آلمان مي باشد. زماني اخذ ويزاي آلمان تضميني مي شود که متقاضي از شرايط مناسب و مدارک کامل برخوردار باشد. معمولا افراد متأهل بالاي 30 سال از شانس ويزاي آلمان بيشتري برخوردار هستند. کمي پايين تر به معرفي ليست کامل مدارک لازم براي ويزاي آلمان خواهيم پرداخت.
 
منبع: سبزينه